Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

MUSCOF ry
Tähkäkuja 5 A 3
01370 Vantaa
info@muscof.com

2. Yhteyshenkilö
Jari Karlahti
Karankatu 1-7 G 83
11100 Riihimäki
050 526 6932
info@muscof.com

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tarpeelliset tiedot liittyvät yhdistyksen toimintaan ja yhteydenpitoon jäsenistöön.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsennumero
Jäsenyyskausi (voimassaolo)
Etu- ja sukunimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Syntymävuosi
Manchester United Football Club Limitedin Official Membership numero
Jäsenyyden taso (jäsenyyden ikään perustuva)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyltä jäseneltä itseltään saadut tiedot.
Manchester United Football Club Limited, Official Membership voimassaolo

7. Tietojen vastaanottajat
Manchester United Football Club Limitedin (jäljempänä ”United ”), siltä osin kuin on tarpeellista, jotta jäsenet ovat oikeutettuja ottelulippujen ostoon MUSCOF ry:n kautta. Luovutettava tieto on jäsenen nimi ja Unitedin Official Membership numero, jotka United yhdistää omassa tietokannassaan MUSCOF ry:n jäsenyyteen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteritietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta sen jälkeen kuin jäsenen viimeisen jäsenmaksukausi on päättynyt.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla suojattuna. Rekisteriin on pääsy vain niillä yhdistyksen toimihenkilöillä, joiden on yhdistyksen tehtävien hoidon kannalta tarpeen käsitellä jäsenrekisteriä.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivästystä edellyttäen, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin rekisteröity peruuttaa suostumuksen (eroaa MUSCOF ry:n jäsenyydestä), johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi