Tietosuoja

MUSCOF ry:n tietosuojaperiaatteet

Yleisesti henkilötietojen käytöstä

MUSCOF ry käsittelee toiminnassaan henkilötietoja mahdollisimman huolellisesti noudattaen Suomessa voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen käsittelyn edellytykset ja tarkoitus

MUSCOF ry kerää jäsentensä tiedot heidän nimenomaisella suostumuksella. Tarpeelliset tiedot liittyvät yhdistyksen toimintaan ja yhteydenpitoon jäsenistöön.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Jäsenistön henkilötietoja käsittelevät vain ne yhdistyksen toimihenkilöt, joiden on yhdistyksen tehtävien hoidon kannalta tarpeen käsitellä jäsenrekisteriä.

Tietojen luovuttaminen

MUSCOF ry ei luovuta miltään osin jäsenrekisterin tietoja muiden kuin Manchester United Football Club Limitedin (jäljempänä ”United ”) käyttöön, siltä osin kuin on tarpeellista, jotta jäsenet ovat oikeutettuja ottelulippujen ostoon MUSCOF ry:n kautta. Luovutettava tieto on jäsenen nimi ja Unitedin Official Membership numero, jotka United yhdistää omassa tietokannassaan MUSCOF ry:n jäsenyyteen.

Jäsenen oikeus tarkastaa tiedot

Jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu MUSCOF ry:n jäsenrekisteriin, ellei voimassa olevassa lainsäädännössä muuta määrätä. Tarkastusoikeuden toteuttamisessa noudetaan henkilötietolakia.

MUSCOF ry:n oikeus muuttaa tietosuojaperiaatteita

MUSCOF ry:llä on toiminnan muuttuessa mahdollisuus muuttaa tietosuojaperiaatteita huomioiden kuitenkin henkilötietojasuoja.

Yhteystiedot

Jäsenrekisteriasioihin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen info(a)muscof.com.

Tietosuojaselosteen tarkemman sisällön löydät täältä.